PASLAUGOS GYVENTOJAMS

  • Kliento asmeninės finansinės situacijos analizė
  • Finansinių produktų konsultacijos
  • Rinkos apžvalgos

PASLAUGOS VERSLUI

Finansų konsultacijos:
  • Kapitalo struktūra
  • Finansavimo organizavimas
  • Finansų valdymas

Licencinės paslaugos bus teikiamos tik gavus
reikiamą licenciją įstatymuose nustatyta tvarka.